Uchwały sejmiku

Nr 219/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie Zasad wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 218/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska

więcej

Nr 217/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąck

więcej

Nr 216/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Warszawieprojektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu

więcej

Nr 215/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania do uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Warszawieoraz z właściwymi miejscowo radami gmin projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych

więcej

Nr 214/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 213/12 z dn. 22-10-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim

więcej

Nr 212/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 

więcej

Nr 211/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023  z załącznikami

więcej

Nr 210/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2012 r.

więcej
Uchwały sejmiku