Uchwały sejmiku

Nr 207/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie przekazania Gminie Huszlew w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362

więcej

Nr 206/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie przekazania Gminie Klwów w formie pomocy rzeczowej drewna pochodzącego z wycinki drzew w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”

więcej

Nr 205/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego w trakcie remontu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gmin: Raszyn, Lesznowola i Piaseczno

więcej

Nr 204/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi nr 709 położonej na terenie miasta Piaseczno

więcej

Nr 203/12 z dn. 10-09-2012

 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uruchomienia przez Rząd RP pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami gwałtownych burz i gradobicia na terenie Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 202/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie skargi państwa G. i J. R.

więcej

Nr 201/12 z dn. 10-09-2012

 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie, w części dotyczącejobwodów łowieckich województwa podlaskiego znajdujących się równocześnie na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 200/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki

więcej

Nr 199/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew

więcej

Nr 198/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin

więcej
Uchwały sejmiku