Uchwały sejmiku

Nr 197/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie likwidacji aglomeracji Dziembakowo

więcej

Nr 196/12 z dn. 10-09-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 195/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz zmiany jej statutu

więcej

Nr 194/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie przekazania Gminie Sanniki w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni dróg wojewódzkich znajdujących się w obszarze działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock

więcej

Nr 193/12 z dn. 10-09-2012

 

w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 192/12 z dn. 10-09-2012

w sprawie nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

więcej

Nr 191/12 z dn. 10-09-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 190/12 z dn. 10-09-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

więcej

Nr 189/12 z dn. 10-09-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

więcej
Uchwały sejmiku