Uchwały sejmiku

Nr 155/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 r.”

więcej

Nr 154/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego po zakończeniu przebudowy drogi  wojewódzkiej Nr 544 na odcinku od ul. Okólnej do ul. Cegielnia od km 77+473,9 do km 78+660,5 w mieście Mława

więcej

Nr 153/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 152/12 z dn. 25-06-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie oraz nadania jej statutu

więcej

Nr 151/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie statusu  samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie” oraz nowego brzmienia  jej statutu

więcej

Nr 150/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

więcej

Nr 149/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie nadania statutu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnemu i Medycyny Pracy ATTIS

więcej

Nr 148/12 z dn. 25-06-2012

 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie

więcej

Nr 147/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Kolejowemu im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 146/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej
Uchwały sejmiku