Uchwały sejmiku

Nr 132/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie przekazania Gminie i Miastu Żuromin w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie budowy obwodnicy – ulicy Okrężnej w Żurominie

więcej

Nr 131/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej gruzu pozostałego po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 i Nr 731 w ciągu ulic: Warszawska, Wójtowska, Lotników w mieście Warka

więcej

Nr 130/12 z dn. 21-05-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokośćnagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

więcej

Nr 129/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie współfinansowania Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

więcej

Nr 128/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki

więcej

Nr 127/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

więcej

Nr 126/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria

więcej

Nr 125/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów

więcej

Nr 124/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brwinów i wyznaczenia nowej aglomeracji Brwinów

więcej

Nr 123/12 z dn. 21-05-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz

więcej
Uchwały sejmiku