Uchwały sejmiku

Nr 112/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

więcej

Nr 111/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie przekazania Gminie Jakubów w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362

więcej

Nr 110/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego przez Rejon Drogowy Gostynin – Płock z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej Nr 560

więcej

Nr 109/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie  zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

więcej

Nr 108/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

więcej

Nr 107/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

więcej

Nr 106/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 105/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu

więcej

Nr 104/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dokumentu

więcej

Nr 103/12 z dn. 13-04-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna

więcej
Uchwały sejmiku