Uchwały sejmiku

Nr 65/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie likwidacji aglomeracji Latowicz

więcej

Nr 64/12 z dn. 12-03-2012

zmieniająca uchwałęw sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

więcej

Nr 63/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

więcej

Nr 62/12 z dn. 12-03-2012

uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 61/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 60/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2011 roku”

więcej

Nr 59/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk”

więcej

Nr 58/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 57/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie skargi pana J. W. z dnia 31 grudnia 2011 r. na Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczącej sposobu rozpatrzenia odwołania od wyniku części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kategorii B

więcej

Nr 56/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie skargi pani A. K.

więcej
Uchwały sejmiku