Uchwały sejmiku

Nr 210/11 z dn. 19-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 209/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobociai aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

więcej

Nr 208/11 z dn. 19-12-2011

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarnolas

więcej

Nr 207/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie likwidacji aglomeracji Lubowidz

więcej

Nr 206/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie likwidacji aglomeracji Stupsk

więcej

Nr 205/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie likwidacji aglomeracji Sanniki

więcej

Nr 204/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie likwidacji aglomeracji Korczew

więcej

Nr 203/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do organizacji zrzeszającej publiczne służby socjalne w Europie pn. „European Social Network” (ESN)

więcej

Nr 202/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

więcej

Nr 201/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie zawarcia Porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odeskiego o współpracy międzyregionalnej

więcej
Uchwały sejmiku