Uchwały sejmiku

Nr 200/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie zatwierdzenia „Programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2012 rok”

więcej

Nr 199/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 16/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 198/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie na 2012 rok”

więcej

Nr 197/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie zatwierdzenia „Zmian w planie finansowym na 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 196/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu”

więcej

Nr 195/11 z dn. 19-12-2011

 w sprawie ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Władysława Sebyły na Mazowszu”

więcej

Nr 194/11 z dn. 19-12-2011

 w sprawie ogłoszenia roku 2012 „Rokiem Władysława Broniewskiego na Mazowszu”

więcej

Nr 193/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmiany zasad niesprawiedliwego podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia

więcej

Nr 192/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

więcej

Nr 191/11 z dn. 19-12-2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

więcej
Uchwały sejmiku