Uchwały sejmiku

Nr 137/11 z dn. 05-09-2011

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 136/11 z dn. 05-09-2011

w sprawie zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych  w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego

więcej

Nr 135/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

więcej

Nr 134/11 z dn. 05-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 133/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 621/11 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 132/11 z dn. 05-09-2011

 zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

więcej

Nr 131/11 z dn. 05-09-2011

w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 130/11 z dn. 05-09-2011

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

więcej

Nr 129/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie skargi pani J. W. i pana A. W.

więcej

Nr 128/11 z dn. 05-09-2011

w sprawie skargi pani A. M.

więcej
Uchwały sejmiku