Uchwały sejmiku

Nr 117/11 z dn. 05-09-2011

  w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani A. L. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 116/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku Pana J. Ch. o usunięcie naruszenia prawa i uchylenie uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 115/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Włochy do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 114/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku Społecznej Inicjatywy Pokrzywdzonych przez PP Porty Lotnicze im. Fryderyka Chopina o usunięcie naruszenia prawa i zmianę treści uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 113/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani O. M. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 112/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 111/10 z dn. 05-09-2011

  w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 110/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie zmian w statucie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

więcej

Nr 109/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie polityki spójności za jeden z głównych priorytetów działań rządu w przygotowaniu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 a w tym uwzględnienie potrzeb rozwojowych regionów przejściowych oraz obszarów metropolitalnych

więcej

Nr 108/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 13 grudnia 2014 r.

więcej
Uchwały sejmiku