Uchwały sejmiku

Nr 127/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie przekazania Gminie Łąck w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania drogi wojewódzkiej Nr 577 na odcinku od km 8+419 do km 9+619

więcej

Nr 126/11 z dn. 05-09-2011

  w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do międzynarodowej sieci ENCORE- Environment Conference of the Regions of Europe- Konferencji Środowiskowej Regionów Europy

więcej

Nr 125/11 z dn. 05-09-2011

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

więcej

Nr 124/11 z dn. 05-09-2011

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 123/11 z dn. 05-09-2011

  w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock

więcej

Nr 122/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 121/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Państwa B. i S. Sz. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 120/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pana W. K. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 119/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Państwa J. i H. B. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 118/11 z dn. 05-09-2011

 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani K. S. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku