Uchwały sejmiku

Nr 103/11 z dn. 11-07-2011

w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

więcej

Nr 102/11 z dn. 11-07-2011

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”

więcej

Nr 101/11 z dn. 11-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu

więcej

Nr 100/11 z dn. 11-07-2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie od spółki Instytucja Filmowa "Max-Film" S.A. 100% udziałów w spółce "Centrum Praha" Sp. z o.o.

więcej

Nr 99/11 z dn. 11-07-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

więcej

Nr 98/11 z dn. 11-07-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice Litewskiej

więcej

Nr 97/11 z dn. 11-07-2011

upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odesskiego

więcej

Nr 96/11 z dn. 11-07-2011

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

więcej

Nr 95/11 z dn. 11-07-2011

w sprawie zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego

więcej

Nr 94/11 z dn. 11-07-2011

zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

więcej
Uchwały sejmiku