Uchwały sejmiku

Nr 82/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie skargi pani Ireny Komorowskiej z dnia 11 kwietnia 2011 roku

więcej

Nr 81/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

więcej

Nr 80/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”

więcej

Nr 79/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie”

więcej

Nr 78/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”

więcej

Nr 77/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 76/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

więcej

Nr 75/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej   pod   nazwą  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Warszawie

więcej

Nr 74/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie środków na aktywne formy ograniczenia bezrobocia

więcej

Nr 73/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Raport

więcej
Uchwały sejmiku