Uchwały sejmiku

Nr 67/11 z dn. 16-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”

więcej

Nr 66/11 z dn. 16-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 65/11 z dn. 16-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

więcej

Nr 64/11 z dn. 16-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 umowy na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku tzw. pawilonu angielskiego na przedszkole specjalne  im. Sue Ryder w Centrum TPD „Helenów”, na okres 2 lat – 2011-2012

więcej

Nr 63/11 z dn. 16-05-2011

w sprawie   przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 62/11 z dn. 16-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały sejmiku