Uchwały sejmiku

Nr 60/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie  zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

więcej

Nr 59/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, oznaczonej jako działka nr 5316/6 o  powierzchni 548 m2, położonej przy ul. Dr Huberta 39 w Mińsku Mazowieckim na rzecz najemcy

więcej

Nr 58/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 57/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku

więcej

Nr 56/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 55/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca - 31 grudnia 2010 roku

więcej

Nr 54/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 53/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie zainicjowania działań na rzecz utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Ostrołęce

więcej

Nr 52/11 z dn. 18-04-2011

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowtonej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

więcej
Uchwały sejmiku