Uchwały sejmiku

Nr 43/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

więcej

Nr 42/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 41/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zaakceptowania odpowiedzi na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 40/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Warszawie w 2010 roku”

więcej

Nr 39/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zatwierdzenia „Zmian w planie finansowym na 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 38/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 14/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 37/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 36/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piaseczno

więcej

Nr 35/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

więcej

Nr 34/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

więcej
Uchwały sejmiku