Uchwały sejmiku

Nr 23/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 22/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 21/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego

więcej

Nr 20/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze, Międzyzakładowa Komisja Nr 1280 Pracowników Siedleckiej Służby Zdrowia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa

więcej

Nr 19/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach z wezwaniem  do usunięcia naruszenia prawa

więcej

Nr 18/11 z dn. 21-03-2011

 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Organizacja Terenowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa

więcej

Nr 17/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Techników Analityki Medycznej z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa

więcej

Nr 16/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego oraz wybranych jednostek budżetowych za 2010 rok

więcej

Nr 15/11 z dn. 21-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

więcej

Nr 14/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

więcej
Uchwały sejmiku