Uchwały sejmiku

Nr 33/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

więcej

Nr 32/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 31/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 30/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów

więcej

Nr 29/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek

więcej

Nr 28/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie ogłoszenia roku 2011 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu”

więcej

Nr 27/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie”

więcej

Nr 26/11 z dn. 21-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 25/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 24/11 z dn. 21-03-2011

w sprawie wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku