Uchwały sejmiku

Nr 13/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie uchylenia uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 12/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 11/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

więcej

Nr 10/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 9/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku

więcej

Nr 8/11 z dn. 31-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 7/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

więcej

Nr 6/11 z dn. 31-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie "Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie"

więcej

Nr 5/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zwoleń

więcej

Nr 4/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów

więcej
Uchwały sejmiku