Aktualności

Ostatni tydzień na zgłoszenia do konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2020

2020.06.25 09:20 , aktualizacja: 2020.06.25 12:26

Autor: Hanna Maliszewska (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Plakat kolory informujący o konkursie i terminie zgłaszania kandydatów. Jeszcze do 30 czerwca można...

30 czerwca mija termin przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji propagującego przedsiębiorczość społeczną konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020”. Organizatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

– Zachęcamy wszystkich, również tych o młodym stażu w ekonomii społecznej, by zaprezentowali swoje działania. Liczy się to, co udało się w ostatnim czasie zrobić na rzecz ekonomii społecznej - również w tym czasie, który był czasem izolacji, czasem trudnym, związanym z koronawirusem – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Piąta edycja konkursu

 

To już piąta edycja Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej – konkursu propagującego przedsiębiorczość społeczną. Jest on adresowany do wszystkich podmiotów tworzących ekonomię społeczną, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego. Jest też skierowany do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

 

Ekonomia społeczna to stosunkowo młoda część naszej gospodarki, która pozwala znaleźć miejsce na rynku pracy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Przywraca tym ludziom godność i pomaga powrócić do właściwych ról, jakie powinni pełnić w społeczeństwie. Tak powstają nowe miejsca pracy, tworzą się nowe usługi i produkty w sferach, z którymi normalny biznes nie chce lub nie może sobie poradzić.

 

Trzy kategorie konkursowe

 

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Kandydatów do tytułu można zgłaszać w trzech kategoriach:

Rozwój, która pokazuje ciekawe przykłady przedsiębiorczości, rozwiązań marketingowych, produktów lub usług oferowanych w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych środowisk;

Reintegracja wyróżniającą różnorodne formy wsparcia, działania, projekty lub pomysły na współpracę mające wpływ na reintegrację i zwiększenie aktywizacji zawodowej; oraz

Odpowiedzialność, w której nagradzany jest pozytywny wizerunek osób lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej.

 

Tylko do 30 czerwca

 

Jeszcze do 30 czerwca można zgłaszać swoich kandydatów do tego prestiżowego tytułu. Specjalny wniosek zgłoszeniowy dostępny jest na stronie MCPS. Do wniosku należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny w ramach danej kategorii.

 

Aplikacje można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: andrzej.idziak@mcps.com.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia,
  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • w kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020”,
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.

 

Na Mazowszu działa ponad 370 podmiotów ekonomii społecznej. Wśród nich są już nagrodzone: Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 4 Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Starym Lubiejewie (pow. ostrowski), Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, Stowarzyszenie Karuzela, Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka Sp. z o.o., Fundacja FOLLOW ME ze Zwolenia, Spółdzielnia Socjalna Węgrowianka z Węgrowa, działające w Siedlcach spółdzielnie socjalne Relaksownia i Zioła Siedleckie, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce i Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o. z Żyrardowa, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostyninie, Kuchnia Czerwony Rower z Warszawy, Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni z Warszawy, Fundacja Otwarte Serce z Marek, Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus z Grodziska Mazowieckiego, Spółdzielnia Socjalna Pożytek z Tłuszcza, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie czy Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju Kalejdoskop z Otwocka.

Liczba wyświetleń: 124

powrót