Aktualności

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

2012.01.27 13:50 , aktualizacja: 2012.02.23 08:00

Autor: Agnieszka Bogucka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

27 stycznia br., po raz pierwszy obchodzono Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Możliwość taką dały przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Uroczyste spotkanie z tej okazji, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, odbyło się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Zmiany na rynku pracy przebiegają bardzo szybko. Wymusza to dużą elastyczność instytucji odpowiadających za prowadzenie polityki na rzecz ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu zatrudnienia – podkreślił marszałek Adam Struzik. Podziękował pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia za wysiłek i zaangażowanie. Ich praca to codzienny kontakt z klientem, często bardzo trudnym. Stawia to przed urzędnikami ogromne wyzwania. Oprócz wiedzy merytorycznej, powinna cechować ich empatia oraz umiejętność pracy w stresie – podkreślił marszałek. Wręczył także dyplomy uznania 23 pracownikom powiatowych urzędów pracy oraz 7 pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, którzy od ponad 20 lat są związani z publicznymi służbami zatrudnienia.

 

Wysiłek na rzecz tworzenia nowoczesnej polityki zatrudnienia docenił także p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz. Podkreślił, że dzięki dobrej współpracy udaje się realizować wiele programów aktywizacji zawodowej mieszkańców Mazowsza, które pozwalają znaleźć nową pracę, odbyć pierwszy staż, podnieść kwalifikacje zawodowe czy założyć własną firmę.

 

Na Mazowszu działa 39 powiatowych urzędów pracy (w tym 2 miejskie – w Płocku i Warszawie), które zatrudniają 2453 urzędników do obsługi bezrobotnych mieszkańców województwa mazowieckiego. Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy to instytucje realizujące politykę rynku pracy w imieniu samorządów - powiatów i wojewódzkiego. Za pojęciem „rynek pracy” stoją żywi ludzie, ich problemy, nierzadko osobiste dramaty, wynikające z utraty stałego etatu. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia, jako pierwsi, wspierają bezrobotnych w tej trudnej sytuacji życiowej.

  • fot. Mariusz Rudnicki
  • fot. Mariusz Rudnicki
  • fot. Irmina Szymska

Liczba wyświetleń: 1150

powrót