Aktualności

XIX Europejska Konferencja Służb Socjalnych

2011.07.07 11:45 , aktualizacja: 2012.02.27 14:27

Autor: Elżbieta Tomaszewska, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Elżbieta Tomaszewska
fot. Elżbieta Tomaszewska

Od 6 lipca br. odbywa się w Warszawie XIX Europejska Konferencja Służb Socjalnych organizowana przez European Social Network (ESN), poświecona tematyce tworzenia aktywnego społeczeństwa. Uczestniczą w niej delegaci z 30 krajów. Trzydniowe obrady skierowane są do wszystkich, którzy planują oraz świadczą usługi socjalne i zdrowotne.

 

Uczestników konferencji, zwyczajowo organizowanej w kraju, który obejmuje prezydencję w UE, uroczyście przyjęto w Galerii Porczyńskich. Wspólnie wysłuchano wykładu inauguracyjnego pt. „Wielosektorowa polityka społeczna”. Referował dr hab. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, który następnie poprowadził dyskusję pt. „Model wsparcia przez instytucje pomocy i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; dotychczasowe doświadczenia krajowe, perspektywy rozwoju i współpracy ponadnarodowej”.

 

Prowadzenie aktywnej polityki społecznej jest sprawą priorytetową dla Mazowsza – zaznaczył wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, zwracając się do delegatów. Podkreślił gotowość Samorządu Województwa Mazowieckiego do podjęcia współpracy z European Social Network w zakresie wymiany wzajemnych doświadczeń zarówno w tym, jak i w następnym okresie programowania. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo aktywne, ale i solidarnie współpracujące na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dodał. Wyraził też przekonanie, że przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zostaną wkrótce przyjęci do grona pełnoprawnych członków ESN.

 

Podczas spotkania wspólnie zastanawiano się jak, w Europejskim Roku Wolontariatu można promować aktywne i zintegrowane społeczeństwo, które wspomaga jednostki w dziedzinie dynamicznego rozwijania własnego potencjału. W świetle tego problemu zwrócono uwagę na konieczność zmiany pasywnej opieki instytucjonalnej na rzecz aktywnej pomocy środowiskowej, skupionej na człowieku i jego indywidualnych potrzebach. Dyskutowano też nad zobowiązaniami służb społecznych, rządu, samorządu terytorialnego i samych obywateli w procesie wspierania osób wykluczonych, w tym powracających czy wchodzących na rynek pracy.

 

Na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przybyło ponad 350 osób. Rozmowy, wymiany wizytówek, folderów, materiałów informacyjnych, wielojęzyczność uczestników, zainteresowanie tematyką – to wszystko bardzo europejskie.

Liczba wyświetleń: 958

powrót