Aktualności

Marszałek na Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów

2011.03.07 12:50 , aktualizacja: 2013.06.18 12:11

Autor: Katarzyna Mańska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 3-4 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów. Podczas spotkania, które, z okazji rozpoczętej w styczniu węgierskiej prezydencji w UE, odbyło się w Gödöllő pod Budapesztem, członkowie Prezydium podsumowali ubiegłoroczne prace Komitetu oraz dyskutowali o przyszłych planach.

 

Jednym z głównych tematów posiedzenia była polityka UE ukierunkowana na wyzwania społeczno-ekonomiczne i ekologiczne w małych miejscowościach wokół aglomeracji metropolitalnych. Dużo czasu poświęcono aspektom finansowym, których nie można pominąć w planowaniu działań inwestycyjnych. Dyskutowano również o tym jak uczynić z obszarów wiejskich prawdziwe ośrodki rozwoju, pozostające w ścisłych i zrównoważonych stosunkach z obszarami miejskimi, by osiągnąć cel spójności terytorialnej, o którym mowa w traktacie lizbońskim. Podkreślono też znaczenie wielopoziomowego partnerstwa między władzą centralą, regionalną i lokalną, potrzebnego do efektywnego wdrażania strategii „Europa 2020”.

 

Członkowie Prezydium KR odbyli także wizytę studyjną w, uruchomionym niedawno, nowoczesnym zakładzie gospodarowania odpadami „Zielony Most”. Przedsiębiorstwo, którego budowa została częściowo sfinansowana ze środków unijnego funduszu spójności, przetwarza odpady pochodzące z ponad stu miast i wsi aglomeracji Budapesztu. Stanowi doskonały przykład zakładu świadczącego nowoczesne usługi publiczne w niewielkich miejscowościach. „Zielony Most” jest również dowodem bliskiej współpracy gmin przy realizowaniu dużych projektów ekologicznych o znacznym budżecie.

 

Marszałek Adam Struzik uczestniczył też w posiedzeniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP), które odbyło się w Gödöllő w przeddzień spotkania Prezydium Komitetu Regionów. Tematem wiodącym obrad były plany związane z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011. Zaprezentowane zostały miasta i regiony promujące sport i aktywne obywatelstwo dla spójności społecznej w Europie. Spotkanie zakończyło się przyjęciem rekomendacji na Wiosenny Szczyt UE „na rzecz silnej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej jakogłównego czynnika wzrostu w Unii Europejskiej”.

Liczba wyświetleń: 1207

powrót